контакти


Екипът ни ще публикува полезна информация за отслабване, здравословно хранене,

диети и съвети за подобряване на ежедневния ви тонус.

Е-Козметикс ООД ЕИК по БУЛСТАТ 202801109

Адрес: София 1336, жк Люлин 6 блок 601 бул. Джавахарлал Неру

тел:   02/4411667   понеделник – събота (10:00 – 18:00)